Praha 7 -SEDM dní nestačí

Praha 7 nabízí obrovské množství vyžití nejrůznějšího charakteru. Snadno dostupná ze středu i okolí města a přitom tolik spjatá s přírodou. Jednoduše vynikající prostor pro život jednotlivců a rodin s dětmi. Na Sedmičce může svou individualitu akcentovat kdokoli.

V objetí vody

Sedmý pražský obvod se v rámci metropole pyšní zcela mimořádnou polohou. Katastry Holešovic
a Bubenče jsou z jihu, západu a severu lemovány mohutným ohybem Vltavy, přičemž Troja leží severně přes vodu. Obdobně jako v ostatních městských obvodech přímo sousedících s centrální Prahou došlo k největšímu rozvoji Holešovic a Bubenče po polovině devatenáctého století. Mohutná výstavba přeměnila původně rybářské a zemědělské osady v plnohodnotnou součást dnešního velkoměsta.

Panorama Holešovic je z převážné většiny tvořeno činžovními domy s vnitroblokem, situovanými hlavně mezi Argentinskou ulici a vltavský oblouk. Bubeneč a Troja jsou naopak regiony s dominující individuální zástavbou rodinných domů, většinou nadstandardní kategorie. Zejména Bubeneč je pak čtvrtí luxusních rezidencí a ambasád. Sousedství s Královskou oborou činí tento mikroregion perlou mezi obytnými zónami. Vzhledem k sepjetí s centrem, dostupnosti a občanské vybavenosti je Sedmička vhodná pro bydlení prakticky všech skupin obyvatelstva střední a vyšší vrstvy. Nabídku desítek vzdělávacích zařízení sedmého obvodu lze snadno rozšířit školami z přilehlých městských obvodů. Především pak ze šesté a první Prahy.

Praha 7 je nadstandardně lokalizovaná a snadno dostupná prakticky ze všech směrů. Z centra je do Holešovic jenom skok přes Hlávkův most. Únik na městský okruh či sever republiky nabídnou Holešovičky a most Barikádníků. Čtvrti Karlína a Libně přiblíží most Libeňský. Holešovický poloostrov z jihu na sever protíná červená trasa metra C se dvěma stanicemi, končící až v dalekých Letňanech na severu. Dopravní vybavenost obohacuje hustá síť tramvajových tratí, které zpřístupní všechna podstatná místa na Sedmičce. Významnými dopravními uzly jsou i holešovické autobusové a vlakové nádraží a železniční stanice Praha Bubny. Součástí nového tunelového komplexu Blanka, který posouvá dostupnost a prostupnost Prahy 7 o úroveň výš, je i Trojský most. Důležitá stavba přispívá k integraci katastrů části na obou březích Vltavy a značně urychluje cestu do centra především z Troje a severních regionů celého kraje.

Sedm dní v týdnu plných aktivit a poznání

Praha 7 nabízí neskutečné množství volnočasového vyžití. Koncentrace objektů zájmu na jejím území je až neuvěřitelná. Vyberou si milovníci sportu, kultury, historie, přírody i vědy.

Při PONDĚLKU za sportem aktivně či pasivně? Na Sedmičce není problém. Mimo řadu komerčních sportovních center mohou obyvatelé Prahy 7 zvolit vyhlášené areály. Ostrov Štvanice a Letná žijí tenisem. Na holešovickém Výstavišti si vyznavači sportu zaplavou nebo navštíví prvoligový hokejový zápas.

V ÚTERÝ přijde vhod trocha materiálu pro mozek. Nekonečnou duševní potravu a inspiraci nabídnou rozsáhlé sbírky Národního technického a Národního zemědělského muzea na Letné. Své znalosti z oblasti astronomie si mohou návštěvníci ověřit v Planetáriu Praha, které stojí na pomezí Stromovky a Výstaviště. Technoidům je zase určen areál muzea Staré čistírny odpadních vod v sousedství Císařského ostrova.

STŘEDEČNÍ večery zpestří návštěva divadla. A ne ledajakého. Žádaný repertoár slavných muzikálů nabídne GOJA Music Hall na pražském Výstavišti. Dostaveníčko s klasickou kulturou poskytne široká nabídka představení Křižíkovy fontány tamtéž. Nejen mladší divák zkusí moderní multikulturní projekt
La Fabrika. Romantický prožitek pod širým nebem umožní trojské letní kino. Kulturními body zájmu, jsou jistě i Národní galerie v holešovickém Veletržním paláci, Lapidárium věnované dějinám sochařství a Maroldovo panorama v areálu Výstaviště.

Ke ČTVRTEČNÍM nákupům na víkend zve pestrý areál Pražské tržnice v Holešovicích i bezpočet lokálních obchodů, roztroušených po celé oblasti. Zájemcům o „All In One“ nebude zatěžko vážit desetiminutovou cestu autem nebo metrem do největšího obchodního centra v zemi, které se nachází v Letňanech.

O PÁTCÍCH se „paří“ po celém světě a Praha 7 není výjimkou. Denní i večerní menu nabídne široké spektrum gastronomických podniků od Letné až po Troju. Lunapark na Výstavišti potěší nejednoho „dětského“ návštěvníka. Ať už je mu pět nebo devadesát.

Hned po SOBOTNÍ snídani je možno vyrazit do pražské ZOO v Troji. Rozlehlý areál na úbočí trojské kotliny je nejnavštěvovanějším turistickým cílem v ČR. I přes opakované nesnáze způsobené povodněmi se zahrada stále rozrůstá a nabízí unikátní atrakce. Pavilóny indonéské džungle, goril, Afrika zblízka nebo Údolí slonů jsou jednoduše úchvatné. Prakticky přes ulici se na třiceti hektarech rozkládá zahrada botanická. Ani jeden za areálů nelze úspěšně zvládnout během jednoho dne. Pravidelné programy a akce však stále přinášejí něco nového a zvou hosty k opakovaným návštěvám.

Zajít v NEDĚLI do pražského „Central“ parku? Není problém. Stromovka – Královská Obora je zelená oáza uprostřed metropole a ideální místo pro procházky, cyklistiku i bruslení. K oživení je možno jí navštívit i z parníku. Ze Stromovky je snadný přesun do sousedního Výstaviště, které nabízí množství atrakcí pro děti a dospělé. O pár kilometrů dále směrem k centru zvou k odpočinku i sportování rozlehlé Letenské sady.

Praha 7 poskytuje svým obyvatelům komfortní prostor pro život a je zcela lhostejné, jaké priority kdo vyznává. Všestrannost, klid a kvalita jsou hlavními atributy této části Prahy. Ať již Bůh svět stvořil za sedm dní nebo ne, na vstřebání Sedmičky rozhodně stačit nebudou.

Praha 7

Bubeneč, Holešovice, Letná, Libeň, Podbaba a Troja

Obyvatelé i návštěvníci mohou čerpat užitečné informace na internetových stránkách městských částí.

HISTORICKÉ, KULTURNÍ A VOLNOČASOVÉ TIPY NEJEN NA JEDEN TÝDEN