Praha 6 -ŠESTÝ smysl nechte doma | ŠESTKA blízká i vzdálená

Osobitost městského regionu Prahy 6 spočívá v její unikátní poloze směrem k centru i periferii metropole. Geografické umístění a výborná infrastruktura předurčují tuto oblast pro kvalitní život všem. Jednotlivci počínaje a rodinami s dětmi konče. Přestože jde o lokalitu s pořadovým číslem šest, lze jí v mnohých ohledech pasovat na jedničku.

ŠESTKA blízká | Po Evropské nejen do Evropy

Opravdovou páteří povrchové dopravní infrastruktury Prahy 6 je Evropská třída. Mohutná tepna, vybudovaná ještě po vzoru okázalých sovětských stavitelů, protíná takřka celé území od „Kulaťáku“ po Ruzyni a je nejrychlejším koridorem k dosažení všech sídelních oblastí Šestky včetně Horoměřic,  
Nebušic a Hostivic. Skvělou zprávou je fakt, že brzké rozšíření trasy „A“ pražského metra se dotkne právě především šesté městské části. Dejvická a Hradčanská, doposud jediné stanice v oblasti, se rázem rozrostou o další tři. Dostupnost obytných zón Červeného Vrchu, Veleslavína a Petřin tak nabude zcela nového rozměru. Nezanedbatelným benefitem pro cestovatele z Prahy 6 je i bezproblémová dosažitelnost mezinárodního Letiště Václava Havla.

ŠESTKA akademická | Otto Wichterle uvařil čočku celému světu

Tradičním vzdělávacím institucím vévodí bezpochyby dejvická Mekka technických vzdělanců, České vysoké učení technické. To ve svém kampusu skrývá i jedinečnou, nedávno otevřenou, Národní technickou knihovnu. Bohaté vzdělávací možnosti šesté pražské části prezentují rovněž tři desítky mateřských, patnáct základních a deset středních či vyšších odborných škol. V lokalitě působí i čtyři školy umělecké. Z mezinárodních škol lze jmenovat International School of Prague, Riverside School, Parklane International School, Prague Britisch School a Anglo-německou obchodní akademii, které nabízejí vzdělání zahraničním i domácím studentům.

ŠESTKA historická a kulturní | Od doby kamenné po funkcionalismus

Zrovna tak jako bez smíchu, nedá se žít ani bez kultury. Dejvice nabízejí hned několik řešení „dva
v jednom.“ Za všechna lze uvést osobité Divadlo Semafor pro dospělé nebo světoznámé Divadlo Spejbla a Hurvínka pro malé diváky. Tento, zdaleka ne úplný, výčet širokých kulturních možností Šestky snadno rozšíří několikaminutová jízda metrem do samotného kulturního centra Prahy.

Správně poskládaná okružní jízda Prahou 6, představuje výjimečný a chronologický výlet do historie po Národních kulturních památkách. Hradiště Šárka vybudované na počátku slovanského osídlování, Břevnovský klášter z období vrcholného baroka, Bojiště bitvy na Bílé Hoře s mohylou a renesanční letohrádek Hvězda s oborou či funkcionalistický skvost ze třicátých let minulého století, Müllerova vila od vídeňského architekta Adolfa Loose ve Střešovicích.

ŠESTKA zábavná a zdravá | Se džbánem pro vodu, nebo na Džbán do vody?

Nejen prací živ jest člověk. Šestý pražský region nabízí nepřeberné množství indoor a outdoor volnočasových aktivit pro děti i dospělé. Profesionální sportovní kluby nebo zájmové kroužky při základních školách a domech dětí a mládeže. Vybere si opravdu každý. Naprostým unikátem je potom přírodní koupaliště Džbán, sousedící s překrásným údolím Divoké Šárky. Ideálním místem pro celodenní i krátké procházky, kde si přijdou v moderním areálu na své i golfisté. Nejen bruslaři
a cyklisté ocení areál volného času Ladronka a ke zdravým výletům zve i Obora Hvězda.

ŠESTKA diplomatická | Kosmopolitou v srdci kontinentu

Pouhá procházka mikroregionem noblesní Ořechovky nenechá návštěvníka na pochybách o všudypřítomném světě diplomacie. Za zdmi historických, mnohdy architektonicky jedinečných, staveb se skrývají zastupitelské úřady, rezidence diplomatů, ale i byty pro náročné obyvatele, kteří vyžadují kvalitní bydlení v centru metropole. Poklidné a bezpečné prostředí rezidenčních čtvrtí s vysokou koncentrací zahraničních zastoupení v Česku se rozprostírá mezi katastry Dejvic, Hanspaulky a Střešovic. Obecně patří Praha 6 mezi oblíbené oblasti pronájmu domů a bytů zahraničním pracovníkům – expatům. Ti jí vyhledávají především s ohledem na dostupnost mezinárodních škol, centra města a ruzyňského letiště.

Přestože se Praha 6 řadí mezi největší městské části, lze tento fakt považovat za jednu z jejích elementárních předností. Výhody života velkoměsta jdou ruku v ruce s možnostmi, které skýtá bydlení mimo ně. Vše je rychle na dosah. A výsledek? 6 = 1! V případě Šestky se za svou matematiku stydět nemusíte.

Praha 6

Břevnov, Bubeneč, Dejvice, Hanspaulka, Horoměřice, Hradčany, Liboc, Lysolaje, Nebušice, Ořechovka, Přední Kopanina, Ruzyně, Sedlec, Statenice, Střešovice, Suchdol, Tuchoměřice, Veleslavín, Vokovice

Podrobné a aktuální informace lze získat na rozsáhlém webu Městské části Praha 6 – www.praha6.cz

VZDĚLÁNÍ

KULTURA a HISTORIE