Praha 2 -Naslouchejte poDVĚdomí

DRUHÉ CENTRUM, i tak lze Prahu 2 bez nadsázky chápat. Protkaná městskou dopravou, dostupná z vnějšku a přitom poklidná s neskutečným množstvím přirozené zeleně. Koncentrovaný koktejl všeho, na co si jen může člověk vzpomenout. Důstojný prostor pro život lidí, kteří chtějí zažít velkoměsto a přesto být nad věcí.

Centrum na druhou

Městská část Praha 2. To jsou hlavně Vinohrady a Nové Město pražské. Místa, která odhalují symbiózu moderního města s historií takřka na každém kroku. Dvojka se rozprostírá na poměrně malé ploše čtyř kilometrů čtverečních jižně od samotného centra české metropole. Od Rašínova nábřeží na pravém břehu řeky Vltavy až po Florenc a Grébovku. Za centra obchodního
i společenského života se považují především Karlovo náměstí, dopravní uzel v okolí Náměstí
I. P. Pavlova a vinohradské Náměstí Míru. Na kulturní klenot Dvojky lze bezpochyby pasovat historické opevnění a chrám sv. Petra a Pavla na Vyšehradě.

Jako většina center velkoměst, je i druhý pražský obvod nejsnadněji dostupný prostřednictvím městské hromadné dopravy. Hustá síť tramvajových tratí a dvě křížící se trasy pražského metra s vysokou četností stanic, učiní každý z cílů na Dvojce snadno dostupným i pro pěší. Cestujícímu autem pak usnadní přístup páteřní komunikace pražské magistrály, která obvod protíná prakticky uprostřed od severu k jihu. Vyznavači železniční dopravy pohodlně doputují do srdce města
po kolejích přímo na Hlavní nádraží, které rovněž leží na katastru Prahy 2.

Podobně jako Praha 1, představuje rezidenční Dvojka oblast vhodnou k bydlení náročnějších klientů s vazbou na výdobytky velkoměsta. Na rozdíl od Jedničky je však z pohledu turizmu o poznání klidnější a rovněž finančně dostupnější. Zejména Vinohrady jsou oblíbenou lokalitou většiny zájemců o bydlení v této části metropole. Široká nabídka bytů různých velikostí je situována převážně do rekonstruovaných činžovních domů původní zástavby. Vysoká penetrace kancelářských objektů
a prostor pro práci činí tuto Prahu vhodnou pro bydlení expatů. Jak jednotlivců, tak rodin s dětmi.

Svět Hippokratových následníků

Kvalitu života často měříme dostupností odpovídajícího vzdělání. Vyjmenovat všechny možnosti Dvojky v tomto ohledu jednoduše nelze. Region je doslova protkán množstvím fakult slavné Univerzity Karlovy a Českého vysokého učení technického. Svůj akademický domov zde mají především budoucí lékaři, přírodovědci a matematici. Výčet doplňuje řada nestátních zařízení rozličných studijních oborů a vzdělávacích úrovní, včetně uměleckých. Malé žáky a studenty je možno zařadit do desítek mateřských i základních škol či množství předškolních a zájmových institucí. Nejedna z nich pak nabízí výuku v cizích jazycích i cizích jazyků jako takových.

Stejný Krok nelze udělat dvakrát

Již na první pohled nás Praha 2 nenechá na pochybách, že je od samotného společenského centra vzdálena, coby kamenem dohodil. Množství historicky, kulturně a technicky významných objektů je nezměrné. Za všechny lze doporučit nejznámější Národní kulturní památku, Vyšehrad. Inspiraci Bedřicha Smetany a místo odpočinku elity českého národa. Majestátní dominanta, založená před více než 1 500 lety knížetem Krokem, tyčící se hrdě na temném vltavském ostrohu, utvrdí každého o svém kulturně-historickém významu. Zájemci o historii by na Dvojce rozhodně neměli minout ani Novoměstskou radnici, Emauzské opatství, tajemný Faustův dům na Karlově Náměstí nebo Kostel
sv. Cyrila a Metoděje v Resslově ulici, nechvalně zapsaný i do moderních dějin. Milovníky moderny
a technických památek naopak okouzlí věhlasný Tančící dům u Jiráskova mostu a pečlivě rekonstruované Hlavní nádraží Praha. K technickým divům a novodobým dominantám Dvojky patří
i Nuselský most, který v sobě skrývá tubusy pro provoz metra. Každý den jeden objev! Významná část historie se na Dvojce může skrývat i za zdmi, na první pohled obyčejného činžáku.

Poznání, zábava i oDVAz

Navzdory blízkosti centru je Dvojka regionem, který nabídne svým obyvatelům komfortní útočiště plné klidu, jaký je jen myslitelný v nejhlubších útrobách metropole. Není proto dílem náhody nalézt místa, která se s ohledem na své geografické umístění zdají být neskutečnými oázami klidu
a odpočinku. Velkou část Prahy 2 zaujímají zelené plochy v podobě parků a zahrad. Od rozlehlých Riegerových sadů na severovýchodě, přes Havlíčkovy sady, Karlov – Albertov a Vyšehrad na jihu, botanickou zahradu v centrální části, až po nepřehlédnutelné Karlovo náměstí na západě. Důležitosti těchto lokalit jsou si vědomy i správní orgány, které významně přispívají k jejich obnově. Zásadním počinem je „Revitalizace Havlíčkových sadů“, slavné Grébovky. Rozlehlý areál veřejné zeleně zajímavý z architektonického i botanického hlediska, přináší mnoho možností volnočasového vyžití a od roku 2013 opět slouží široké veřejnosti. Lákavým místem pro trávení volného času je rovněž bezprostřední okolí Vltavy, tedy pražské náplavky. Již nyní, před plánovanou revitalizací, na nich panuje čilý ruch ve formě cyklovýletů či procházek. Navíc provozovatelé pražské lodní dopravy nabízejí návštěvníkům spoustu doplňkových atrakcí. Bohatý program tanečního parníku Tyrš nebo výjimečný projekt plovoucího divadla Aqualung bratří Formanů, kotvícího na Výtoni.

Nezapomenutelné zážitky nabídne i obyčejná procházka z Karlova, okolo Apolináře přes Albertov, dál na Karlovo náměstí a dolů k vodě. Region, který se hemží studenty lékařských a přírodních věd má nesporně své osobité kouzlo. Tradiční osvěžení je možno si dopřát ve stylovém Švejkově hostinci
u Kalicha, stejně tak jako v nespočtu dalších gastronomických zařízení a denních či nočních barech.

Dvojka poskytuje svým obyvatelům i nebývalé kulturní vyžití. Kromě množství malých scén a klubů jsou vyhlášenými stánky kultury Vinohradské divadlo a stále populárnější Divadlo U Hasičů. Nechybí ani galerie a unikátní muzea, za která je možno jmenovat například Muzeum Policie ČR.

Lze v ní žít sto let a přesto stále objevovat nová tajemství. Prostor plný vymožeností centra s oázami klidu v podobě přírodních parků zahrad. Nepopsatelné lze popsat těžko. Dvojku musí každý zažít na vlastní kůži.

Praha 2

Praha 2

Folimanka, Nové Město, Nusle (částečně), Podskalí, Vinohrady a Vyšehrad

Velmi pěkně utříděné informace najdete na webových stránkách Městské části Praha 2 – praha2.cz

DOPORUČUJEME!

Pro získání uceleného přehledu o městské části je možno využít vynikající aplikaci mapového portálu Prahy 2 s volitelnou aktivací vrstev zájmu – mapy.praha2.cz

VÝZNAMNÉ VZDĚLÁVACÍ INSTITUCE PRAHY 2

KULTURA, HISTORIE a VOLNÝ ČAS