Praha 1 -JEDINÁ dokonale vycentrovaná

Praha 1 s historickým centrem je unikátním regionem, který nemá ve světě obdoby. Genius loci
a prémiové lokality ji činí velmi atraktivní především pro zahraniční zájemce. Je určena všem, kteří mají ty nejvyšší nároky a dokážou jejich zabezpečení náležitě ocenit. Jen jedna jediná Jednička je jedinečná!

Nefalšovaný majestát

Zcela po právu se řadí hlavní město České republiky mezi nejvyhledávanější turistické cíle Evropy
i celého světa. Není tajemstvím, že lví podíl na tomto úspěchu má především Praha 1. Centrální část metropole, která se rozprostírá po obou březích řeky Vltavy je tvořena katastry Starého Města, Malé Strany, Hradčan a Josefova. Jde o nejstarší sektor Prahy, skrývající ty nejcennější kulturně-historické objekty. Neexistuje snad žádný návštěvník, který by nezavítal na malebnou Malou Stranu a Pražský Hrad, živé Václavské Náměstí, historický Karlův Most, romantické Staroměstské náměstí s Orlojem či do tajemných zákoutí Kampy a Josefova. Do míst, která dávají na odiv svůj majestát na každém kroku. Do míst, kudy kráčela nejvzdálenější historie země České a utvářely se dějiny. Stará Praha povzbudí, pohladí a nadchne svou nekonečnou krásou. Unikátním prvkem většiny kulturních památek Prahy je jejich autentičnost. Žádné repliky ani substituční rekonstrukce. Vše je původní, restaurované s maximální mírou šetrnosti a vědomím, že originál musí originálem zůstat. Kdo chce Prahu 1 prožít naplno, nechť si vyhradí aspoň JEDEN ROK ŽIVOTA.

Atraktivní bydlení na Jedničce ocení v první řadě expati, jednotlivci, páry a exponovaní zaměstnanci zahraničních firem se svými rodinami. Komfort a kvalita jsou v tomto případě vykoupeny velmi vysokými cenami nemovitostí, což nepřímo formuje zastoupení sociálních vrstev obyvatel, kteří první Prahu obývají. Převážnou většinu dostupného bydlení zde prezentují historické objekty a původní činžovní domy, odpovídajícím způsobem přizpůsobeny životním standardům na té nejvyšší úrovni. Nejužší možné sepjetí se srdcem metropole a rozmanitost poskytovaných služeb staví Prahu 1 na vrchol mezi komfortními obytnými zónami v Evropě. Jednoduše, historické město s řadou moderních možností pro vskutku mimořádný život.

Při pohledu na dopravní infrastrukturu první Prahy lze s trochou nadsázky konstatovat, že je z ní všude stejně daleko i všude stejně blízko. Pro obyvatele je bezpochyby nejefektivnějším dopravním řešením, využití městské hromadné dopravy. Především pak tras A a B pražského metra, které pokrývají hustou sítí stanic nejvyhledávanější lokality oblasti. Vyladěná efektivní spleť tramvajových tratí doplňuje metro a zpřístupňuje další významné body zájmu. Automobilistův únik z Jedničky zabezpečí na jejím východním okraji severojižní magistrála se snadným propojením na brněnskou dálnici a výpadovky do severních koutů republiky. Cestu na západ a pražské mezinárodní Letiště Václava Havla zase usnadní nový tunel Blanka a tři páteřní komunikace s návazností na velký Pražský okruh. Přestože Praha 1 představuje historický střed moderního velkoměsta, je její fyzická dostupnost většinou dopravních prostředků na nadstandardní úrovni.

Jeden rok života

Jedničku je nemožné z jakéhokoli úhlu pohledu zmapovat v několika málo řádcích. Množství nejrozličnějších kulturních památek, historických objektů, zábavních a volnočasových areálů či vzdělávacích institucí je obrovské. Co si tedy projít Jedničku letem světem jedním rokem!?

Praha 1 se na JAŘE probouzí na Petříně. První paprsky slunce otevřou brány tamních sadů a vylákají výletníky na Petřínskou rozhlednu, nebo do nedalekého zrcadlového bludiště. Unikátní lanovkou mohou pokračovat dolů na Újezd a Malou Stranu, kde v některém z nepřeberného množství gastropodniků chutně poobědvají. Klidné zažívání nebo krátké procházky podél Čertovky umožní Park Kampa nedaleko Sovových mlýnů. Za večerní zábavou je jenom pár kroků přes Karlův most do víru centra velkoměsta.

LÉTO nabízí na Jedničce nejvíce lákadel. Prohlídka Pražského hradu s katedrálou svatého Víta
a přilehlých zahrad je krásná a jistě i vyčerpávající. Pod starými zámeckými schody na Malostranském náměstí se však otevírá prostor pro osvěžení v tradičních restauracích, barech a hospodách. Odpolední výlet parníkem, nebo jenom posezení na břehu Vltavy jsou zážitkem zaručeně neopakovatelným. Efektním zakončením dne může být procházka Královskou cestou nebo starým židovským městem pražským směrem k Josefovu až na Františ  ek.

PODZIM je spjat se začátkem školního roku. První Praha se proto studenty rozličných škol a oborů jenom hemží. Sídlí zde slavná Karlova univerzita a jejích několik fakult. Není náhodou, natrefit na mladé kumštýře, studující na zdejší konzervatoři a dalších uměleckých školách. Z jejich řad se formuje mnoho umělců, kteří potěší uši a oči milovníků kultury v Rudolfinu, na Žofíně a především ve zlaté kapličce, Národním divadle.

ZIMA donutí návštěvníky i pražské starousedlíky, uchýlit se do azylu divadel, klubů a restaurací, kterých nabízí Jednička nepočítaně. Zimník a čepice však mohou být také vynikajícím prostředkem k nevšedním zážitkům. Adventní trhy mezi Staroměstským a Václavským náměstím jsou stále oblíbenější. Vypít si hrnek svařeného vína pod pražským orlojem nebo ve stínu Týnského chrámu má dozajista své kouzlo. Příkopy a Náměstí Republiky zase dávají prostor k nákupům pro celou rodinu.
A konec roku? Oslavy v centru Prahy patří oprávněně k nejvyhledávanějším v celé Evropě.

Zdá se, že Praha 1 oplývá jenom samými superlativy. Záleží přirozeně na preferencích a kontextu posuzování. Ovšem při požadavku na bydlení v krásném historickém centru s nadstandardně zajištěnými službami však nelze hodnotit jinak než na VÝBORNOU.

Praha 1

Praha 1

Holešovice, Hradčany, Josefov, Kampa, Malá Strana, Nové Město, Staré Město a část Vinohrad

Řadu užitečných informací nabízí portál Prahy 1
Městská část Praha 1 www.praha1.cz

Ucelený přehled aktualit a nekonečné nabídky aktivit na Praze 1 poskytují servery:

JEDEN ROK PRAHY JEDNA

JARO

LÉTO

PODZIM

ZIMA